GENEL KURUL TOPLANTILARI

2024 Belge İndir
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2024 Belge İndir
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı
2023 Belge İndir
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Soru ve Cevaplar
2023 Belge İndir
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2023 Belge İndir
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı
2023 Belge İndir
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2023 Belge İndir
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı
2022 Belge İndir
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Soru ve Cevaplar
2022 Belge İndir
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2022 Belge İndir
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı
2022 Belge İndir
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2022 Belge İndir
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı
2021 Belge İndir
2020 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2021 Belge İndir
2020 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2021 Belge İndir
2020 Yılı (A) Grubu İmtiyazlı Özel Kurul İlanı
2021 Belge İndir
2020 Yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2021 Belge İndir
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Soru ve Cevaplar
2021 Belge İndir
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı
2021 Belge İndir
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2021 Belge İndir
2020 Yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2021 Belge İndir
2020 Yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul İlanı
2021 Belge İndir
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2021 Belge İndir
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı
2020 Belge İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Soru ve Cevaplar
2020 Belge İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı
2020 Belge İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2020 Belge İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2020 Belge İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı
2019 Belge İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Soru ve Cevaplar
2019 Belge İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı
2019 Belge İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2019 Belge İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı
2019 Belge İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2018 Belge İndir
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Soru ve Cevaplar
2018 Belge İndir
2017 yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2018 Belge İndir
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı
2018 Belge İndir
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı
2018 Belge İndir
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2017 Belge İndir
2016 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2017 Belge İndir
2016 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Hazir Bulunanlar Listesi
2017 Belge İndir
2016 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı
2017 Belge İndir
2016 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Dokümanı
2017 Belge İndir
2016 yılı Olağan Genel Kurul Soru ve Cevaplar
2017 Belge İndir
Şirket Esas Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Genel Kurul Toplantısı Sonucu
2017 Belge İndir
2016 yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı
2017 Belge İndir
2016 yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2017 Belge İndir
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2017 Belge İndir
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı
2016 Belge İndir
2015 yılı Olağan Genel Kurul Soru ve Cevaplar
2016 Belge İndir
2015 yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı
2016 Belge İndir
2015 yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2016 Belge İndir
2015 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2016 Belge İndir
2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı
2015 Belge İndir
2014 yılı Olağan Genel Kurul Soru ve Cevaplar
2015 Belge İndir
2014 yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı
2015 Belge İndir
2014 yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2015 Belge İndir
2014 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2015 Belge İndir
2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı
2014 Belge İndir
2013 yılı Olağan Genel Kurul Soru ve Cevaplar
2014 Belge İndir
2013 yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı
2014 Belge İndir
2013 yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2014 Belge İndir
2013 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2014 Belge İndir
2013 yılı Olağan Genel Kurul İlanı
2013 Belge İndir
2012 yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı
2013 Belge İndir
2012 yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2013 Belge İndir
2012 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2013 Belge İndir
2012 yılı Olağan Genel Kurul İlanı
2012  
2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündemi (Kısmi Bölünme)
2011 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
2011 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2011 yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
2011 yılı Kar Dağıtımı
2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu, Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli
   
2011  
2010 yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündemi (Kısmi Bölünme)
2010 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.pdf
2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2010 yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
2010 yılı Kar Dağıtımı
   
2010
2009 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
2009 yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
2009 yılı Kar Dağıtımı
   
2009
2008 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2008 yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
2008 yılı Kar Dağıtımı
   
2008
2007 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2007 yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli